KVALITEET
PIKAAEGNE KOGEMUS EESTIS JA SOOMES
SERTIFIKAADID JA TÖÖOHUTUS

TIG Keevitus

Pakume roostevabast terasest joogivee, reovee, katlatrasside ja biogaasi torustike tig keevitamist ja projekteerimist.
Tig Keevitus

TIG Keevitus

Pakume roostevabast terasest joogivee, reovee, katlatrasside ja biogaasi torustike
TIG keevitamist ja projekteerimist. Omame selleks vastavaid kutsetunnistusi ning
pikaaegset töökogemust. Oleme võimelised teostama suuremahulisi projekte ning
läheneme igale kliendile individuaalselt tema huve arvestades.

TIG keevituses kasutatakse inertsgaasina tavaliselt puhast argooni või argooni segu
vähese lämmastikoksiidiga (AGA MISON). TIG protsessiga võib keevitada kas
lisaainega või ilma. Lisaaine viiakse kaarleegi toimepiirkonda tavaliselt käsitsi.
Kaarleegi piirkonnas lisaaine sulab ning moodustub keevisõmblus. Gaasisuudme
kaudu juhitakse kaarleegi juurde kaitsegaas, mis kaitseb keevisõmblust välisõhu
kahjuliku mõju eest.

TIG keevituse eelis on sobivus väga paljude metallide keevitamiseks. TIG keevitusel
ei teki pritsmeid ning saab keevitada üsna õhukesi materjale. Puuduseks on suhteliselt
aeglane protsess ning tundlikkus tuuletõmbe (nagu ka MIG-MAGil) ja ebapuhaste
pindade suhtes.