KVALITEET
PIKAAEGNE KOGEMUS EESTIS JA SOOMES
SERTIFIKAADID JA TÖÖOHUTUS

MIG/MAG – Poolautomaatkeevitus

Kasutame poolautomaatkeevitust peamiselt kontstuktsoonide tegemiseks ja suuremahulistetööde teostamisel
Poolautomaatkeevitus

MIG/MAG (poolautomaatkeevitus)

Omame erinevaid sertifikaate poolautomaatkeevituse teostamiseks, mida kasutame
peamiselt kontstuktsoonide tegemisel ning suuremahulistel töödel.
Poolautomaatkeevituse eelis elektroodkeevituse ees on kiirus, paindlikkus ja
keevitusjälg.

Selle keevitusviisi puhul on elektroodiks keevitustraat, mis sulatakse traadi ja
keevitatava pinna vahele tekitatud kaarleegis ning sulanud metall siirdatakse selle
sees pinnale keevisõmbluse tekitamiseks. Keevitusprotsess toimub kaitsegaasi
keskkonnas, mis hoiab ära ümbritsevas õhus sisalduvate gaaside kokkupuute
kaarleegiga, luues nii kvaliteetse keevisõmbluse tekkimiseks vajaliku keskkonna.
Vajadusel osaleb kaitsegaas ka keevitusprotsessis.

Poolautomaatkeevituse nimetus tuleneb sellest, et elektroodi ehk traadi ettekanne
toimub mehhanismi abil ehk automaatselt. Keevituskäpa või –püstoli liigutamine jääb
aga inimkäe ülesandeks ehk mitteautomaatseks