LAATU
PITKÄAIKAINEN KOKEMUS VIROSSA JA SUOMESSA
SERTIFIKAATIT JA TYÖTURVALLISUUS

TIG-hitsaus

Tarjoamme ruostumatonta terästä olevien juomavesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja biokaasuputkistojen TIG-hitsausta ja suunnittelua.
Tig Keevitus

TIG-hitsaus

Tarjoamme ruostumatonta terästä olevien juomavesi-, jätevesi-, kaukolämpö- ja biokaasuputkistojen TIG-hitsausta ja suunnittelua. Siitä varten meillä ovat asainmukaiset ammattitodistukset ja pitkä työkokemus. Pystymme toteuttamaan laajahkoja hankkeita ja lähestymme jokaista asiakasta yksilöllisesti hänen etunsa huomioiden.

TIG-hitsauksessa inertti kaasu on yleensä puhdasta argonia tai argonin seosta pienellä määrällä typpioksidia (AGA MISON). TIG-prosessilla voi hitsata joko lisäaineella tai ilman. Lisäaine johdetaan kaariliekin vaikutusalueelle yleensä käsin.

Kaariliekin alueella lisäaine sulaa ja muodostuu hitsi. Kaasusuuttimen kautta johdetaan kaariliekille suojakaasu, joka suojaa hitsiä ulkoilman haittavaikutukselta. TIG-hitsauksen etuna on, että se sopii erittäin monien metallien hitsaukseen. TIG-hitsaus ei aiheuta roiskeita ja sallii aika ohuiden materiaalien hitsauksen. Haittana on suhteellisen hidas prosessi ja herkkyys vedolle (kuten myös MIG-MAG:issa) ja epäpuhtaille pinnoille.